Det er bra at vi har fått en debatt om den raske overgangen fra trykte til digitale læremidler i skolen, men diskusjonen bør også omhandle barn og unges totale skjermbruk.

Oppdal Høyre er enige med tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner, som sier at vi ikke må gå fra den ene grøften til den andre.

Det handler ikke om å velge mellom bøker eller nettbrett, men heller å kunne dra nytte av begge deler.

Vi mener de dyktige lærerne og ledelsen i Oppdalsskolen kjenner elevene best og kan ta de beste valgene for elevene.

Og kanskje bør vi være mer bekymret for mobilen som tas med inn på soverommet om kvelden, enn kvalifiserte læreres valg av digitale læremidler i skoletiden?

Ingvill Dalseg, Ordførerkandidat Oppdal Høyre