Så var ikke 200-årsflommen i Oppdal sentrum lenger noe vi ikke helt klarer å se for oss. Flommen som kan oversvømme hele sentrum fordi Ålma flommer over og den gamle brua bygd av tyskerne holder stand. Akkurat denne proppen er vi i ferd med å få fikset, men i årene som kommer er det mye som må fikses på.

Det finnes kanskje fortsatt noen der ute som nekter å ta inn over seg at vi er midt i en klimakrise, og at det vi mennesker som har bidratt til den. Vi andre hører på hva vitenskapsmenn og forskere forteller, vi ser nyheter om hetebølger i Europa, snø i Texas og flom og store ødeleggelser i vårt eget land. Noe er selvsagt naturlige avvik fra normalen, men trenden er dessverre altfor tydelig.

Det vi har lært om at flom vil ramme land som Bangladesh og at tørke vil ramme land i Afrika, har kommet ubehagelig tett på våre egne jordbruksarealer, veier og bygder. Nå renner vannet snart over støvleskaftene og sydenferien tørker snart bort.

Ras sperrer veiene våre, tog- og bussruter innstilles, kloakk fosser ut i vassdrag, jordmasser sluker hjem og noen og hver av oss kan føle en veldig avmakt. Vi hører om barn og unge som mister troen på framtida, og vi som har levd noen år tenker på advarslene som verken enkelte politikere eller fellesskapet ikke helt trodde på eller ville høre på.

Men, vi mennesker har heldigvis evnen til å glemme egoet, og samles om fellesskapet når krisen rammer, det være seg krig, ulykker, pandemier eller naturens herjinger. Og det er kun gjennom en felles innsats at vi sammen kan komme oss gjennom klima- og miljøkrisen.

Det er ikke slik at du eller jeg alene klarer å snu utviklingen, her må vi alle gjennom fellesskapet bidra. Oppdal er et slikt fellesskap. Det er ikke den ene bonden uti Midtbygda eller den ene familien i Drivdalen som har ansvaret for at Oppdal skal bli en mer bærekraftig og klimabevisst kommune, det påligger oss alle.

Klima- og miljø er også politikk. I dag er det bare litt over en måned til siste frist for å stemme i årets kommune- og fylkestingsvalg. I år er det viktigere enn noen gang at du gir et signal om hva slags klima- og miljøpolitikk du mener Oppdal skal gå for i årene som kommer.

Vi i Oppdal SV mener vi må ta to tanker i hodet samtidig, og det er derfor vi ber om din stemme ved årets valg. Vi må sette et enda sterkere søkelys på miljø og klima, samtidig som vi må holde fokus på sosial rettferdighet. Vi må alle ha styrke til å løfte sammen, og det får vi bare ved at vi tenker fellesskap og deler godene, slik at alle kan bidra etter evne.

Tore Aasheim

1. kandidat for Oppdal SV