Reiselivet, serveringsbransjen og kulturen blør. Særlig landets vintersportssteder ser ut til å ha blitt glemt av regjeringen.

Vinterdestinasjonene er helt sentrale distriktsarbeidsplasser.  Skisteder, fjellstuer og høyfjellshoteller skaper store ringvirkninger i både sommer- og vinterhalvåret, og bidrar med store skatteinntekter til staten.

Regjeringens ordning skyver folk ut i arbeidsledighet

Sist fredag la regjeringen frem skisse til en lønnsstøtteordning for næringslivet. Dette var på overtid, og ble møtt med massiv kritikk fra sesongnæringslivet og de store hotellene. LO har fått gjennomslag for et «alle eller ingen»-prinsipp for permittering, det vil skyve folk ut av jobb og inn i arbeidsledighet selv om det kunne vært unngått. Freden som egentlig skal senke seg er byttet ut med usikkerhet og frykt.

Vinterdestinasjoner bør unntas regjeringens «alle eller ingen»-prinsipp

Målet med de økonomiske støtteordningene er størst mulig aktivitet i norsk økonomi, og det forutsetter at flest mulig er i jobb. Regjeringens ordninger treffer skjevt, og Høyre har hele veien etterlyst mer fleksibilitet i ordningene. Dagens endringer åpner heller ikke for mer fleksibilitet.  Etter møter med flere vinterdestinasjoner, reiselivsaktører og utelivsfolk, er følgende krystallklart: Vinterdestinasjoner bør unntas kravet om at permitteringer skal være av «alle eller ingen». Når det blir et spørsmål om å beholde alle eller ingen, så er ikke lønnsstøtten lenger en støtte, men står i fare for å bli en kostnad. En kostnad mange ikke har råd til å ta.

Linda Hofstad Helleland Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Vi har altså en finansminister som gikk til valg på å skape aktivitet i Distrikts-Norge, men vi risikerer nå det motsatte. Å øke skattene for familieeide bedrifter før smitten steg, og deretter feilinnrette støtteordningene når smitten eksploderte, er ikke løsningen.

Kompensasjonsordningene og støttetiltakene for næringslivet må på plass raskt, og det må gjøres endringer som sikrer at ikke skitrekkene og ølkranene stopper for all fremtid.

Næringspolitisk talsperson i Høyre, Linda Hofstad Helleland og Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant Høyre