Når langvarig sykdom rammer er det gull verdt å ha en dyktig fastlege som en har god kommunikasjon med. Jeg tenker det er et sykdomstegn når stadig flere av fastlegene i Oppdal søker seg til tilsvarende stillinger i nabokommunene.

Mitt ønske er at Oppdal kommune lytter til fastlegene og tilbyr dem arbeidsvilkår som gjør at de fortsatt vil bo og arbeide i bygda vår.

Marie Storli Husby