Bruk 100 millioner til vedlikehold av fylkesvei

foto