Kommunesammenslåing står på den politiske agendaen over hele landet. Både i Oppdal og i Rennebu har politikerne lagt ned mye arbeid på å spørre hva befolkningen ønsker.

I utgangspunktet var det tverrpolitisk enighet i formannskap og kommunestyre i Rennebu, om at de skulle samarbeide med Oppdal for å få til en kommune-sammenslåing. Det ble holdt orienteringsmøter i alle deler av bygda, etterfulgt av en folkeavstemming. Men flertallet av innbyggerne sa nei til sammenslåing med Oppdal.

Vi som bor sør i Rennebu ble skuffet over avstemmingsresultatet. Oppdal er for oss "byen" hvor vi finner alt vi trenger, fra kulturliv, tjenesteyting og handel. Vi ble faktisk så skuffet at vi ikke ville godta resultatet av den demokratiske avstemmingen. Men politikerne som er valgt av innbyggerne, plikter å følge de råd de får av oss. Når flertallet ved folkeavstemmingen sa nei til sammenslåing, måtte de begynne å tenke nytt.

På Innset og Ulsberg ble det satt igang en underskriftskampanje for en grensejustering mellom Rennebu og Oppdal. Flertallet i bygda ville ikke til Oppdal, men vi skulle vise dem hva vi ville, og "trumfe gjennom" viljen vår likevel. I løpet av noen få dager hadde 80 prosent av beboerne på Ulsberg og Innset skrevet under et krav om å bli innlemmet i Oppdal kommune. Skrivet ble også overlevert fylkesmannen.

Men var dette gjennomtenkt? Var vi som skrev under klar over konsekvensene? Hva blir igjen av Rennebu kommune hvis Innset og Ulsberg flytter ut?

Vil vår underskrift bli årsaken til at hele kommunen blir splittet opp, delt og utradert fra kommunekartet? Vi er alle glad i bygda vår, og det er flere enn meg som idag angrer på underskriften. Det hadde nok vært klokere og tatt det litt med ro, og latt politikerne se på og vurdere forskjellige alternativer til kommunesamarbeid. På sikt vil det beste alternativet skille seg ut, og vi vil da få en løsning som gavner hele bygda.

Oppdals politikere bør også besinne seg. Henvendelsen om grensejustering ble vurdert som en høringsuttalelse og ble positivt mottatt i kommunestyret der. Men å drive soloutspill og lobbyvirksomhet bak ryggen på Rennebus politikere, minner mer om grådighet enn forsøk på samarbeid.

Per idag ser jeg ingen fordeler ved å bli oppdaling i stedet for rennebygg. Jeg har ikke hørt om et eneste tilbud dere kan gi oss, som vi ikke har idag.

Jeg anmoder dere om å glemme grensejustering og krangel, og isteden gjøre som Ola Øie uttrykte i møtet med dere: "Skal vi komme videre i samarbeidet, må alle vise raushet".