Hvis dette blir langvarig har den neste krisen så vidt begynt

foto