Vi vil takke for lokal støtte til gjennomføring av Møkkmessen!

12 juli arrangerte vi i Oppdal Bondelag sammen med Oppdal Produsentlag og NLR en Møkkmesse på Losgjerde. Det var en stor suksess med rundt 150 personer som tok turen innom. Vi hadde rigget oss til på gårdsplassen til Arne Loe sammen med mange ulike firmaer som tok turen og stilte ut masse ulikt gjødselutstyr. Tilreisende kunne få titte på alt fra små møkkpumper til store møkktanker. Det var også lagt opp til demonstrasjon av gjødselseperator, slangespredning med bom og gjødselvogn med nedfeller samt Eik snakket om mulighetene som fins ved bruk av seksjonskontroll og GPS i traktor.

Med dagens høye gjødselpriser er det riktigere enn noen gang å si at husdyrgjødsla er bondens gull. Både storfegjødsla og sauegjødsla kan utnyttes bedre enn dagens praksis på mange gårder – til glede for både bonden og miljøet.

Det er fra gammelt av at det heter at husdyrgjødsla er bondens gull, og med god grunn.

Møkkmessen trakk til seg mange bønder fra regionen. Foto: Privat

Fram til ca. 1950-tallet var husdyrgjødsel den viktigste gjødsla i jord- og hagebruk og den var godt utnyttet. Når kunstgjødsla kom for fult rundt 1950, ble det etter hvert lagt mindre vekt på husdyrgjødsla i konvensjonelt landbruk.

På slutten av 70-tallet begynte igjen husdyrgjødsla å komme til heder og verdighet. Kunstgjødsla ble dyrere og det begynte å bli mer bevissthet rundt forurensning og ressursbruk. Utnytting av husdyrgjødsla ble mer vanlig og utstyret for å spre møkka ble bedre.

Den store økningen i pris på kunstgjødsel de siste årene og med de gode tilskuddene for å benytte slangespreder anlegg for eksempel gjør møkka igjen om til bondens gull. I tillegg er utnytting av husdyrgjødsel kontra kunstgjødsel mer bærekraftig i det lange løp.

Landbrukets klimaplan viser hvordan et samlet jordbruk gjennom åtte satsningsområder skal nå målet om å kutte klimagassutslipp og øke karbon i jorda fra 2021 til 2030. Et av de åtte satsningsområdene er bedre bruk av gjødsla og god agronomi. Årets Møkkmesse på Oppdal var ment å være en dag med fokus på bedre utnyttelse av gjødsla, en dag med informasjon fra ulike aktører på området, en dag med inspirasjon om hvordan man kan være med på å jobbe mot nettopp dette ene satsningsområdet. Det føler vi så absolutt dagen ble!

For å få til en slik dag kreves det mange timer med frivillig arbeid i forkant, under og etter. Men viktigst av alt er all hjelp og støtte vi har fått av flere. Vi var så heldig å få støtte fra bærekraftsfondet som er etablert av Norges Bondelag og Gjensidige forsikring.

Vi ønsker å takke de lokale som virkelig har stilt opp for oss. Vi har to lokale banker, Oppdalsbanken og Sparebank 1 som begge bidro med både sponsorpenger så vi kunne servere alle tilreisende på messen gratis mat og flotte premier til barneaktivitene/konkurransene. I tillegg hadde de et felles framlegg om deres nye satsningsområder, grønne lån. Begge bankene våre virker å sitte med kunnskaper og vilje til hjelpe oss bønder med gode vilkår på lån som gjelder bærekraftige tiltak.

Slaktehuset Eidsmo Dullum avd Oppdal sponset oss med nydelige lokale burgere som gjorde grillen vår et populært sted å stikke innom.

Felleskjøpet stilte med kaffe og saft til «kafe» området vårt i tillegg til noen premier til barneaktivitetene.

Eik senteret donerte en fantastisk flott Bruder leketraktor med henger som ble førstepremien i barnekonkurransen.

Ofotlab gav oss en gratis gjødselprøve og en gratis forprøve som vi kjørte en liten konkurranse på.

Tusen takk til Arne Loe som åpnet opp gårdsplassen for oss slik at alle de flotte firmaene kunne komme å stille ut utstyret sitt. Vi hadde besøk av EuroPRO, Grønt Maskin, EIK senteret, Felleskjøpet, Krokkasser, Slakthuset, Akershus Traktor, Hekner Maskin, CF, Wolden Melhus, Oppdalsbanken, Sparebanken 1 og NLR. Messen hadde aldri blitt til hadde det ikke vært for at leverandørene hadde tatt seg tid til å komme.

Takk for samarbeidet Oppdal Produsentlag med Stein Richard Outzen og NLR med Torhild Svisdal Mjøen fra oss i styret i Oppdal Bondelag.