Regjeringen ønsker ikke frivilligsentraler i distriktene

foto