Nå starter det største anleggsprosjektet i regionen siden disse karene bygde Dovrebanen