Når Morten Olsen (KrF) i sitt innlegg i Opp-avisa fremhever sitt eget partis fortreffelighet ved å argumentere med at de valgte å bli værende i allianse med Senterpartiet, etter at SV og Venstre trakk seg fra samarbeidet, da er kanskje det på sin plass med en kort politisk historietime.

Vi lurer også på hva Olsen mener med at KrF har stått i sine posisjoner? Så vidt vi vet er det heller ingen andre av oss som har løpt fra verken ansvar eller posisjoner.

Nei, det er på tide å minne KrF, Morten Olsen og Senterpartiet på hva som var årsaken til at samarbeidsalliansen sprakk for tre år siden. Oppdal kommune var i ferd med å fullføre det langvarige arbeidet med å sikre skiløypa i Gjevilvassdalen. KrF var selv en av initiativtakerne til å vinter-regulere bruken av veien i 2016.

Lagmannsretten hadde fattet en kjennelse hvor Oppdal kommune ikke fikk retten til å legge skiløype på veien. Den var basert på at Lagmannsretten definerte det å legge spor i snøen på en ubrøytet vei som «utbyggingsformål».

Dette var så urimelig at Miljødirektoratet anbefalte Oppdal kommune å anke til Høyesterett. Kommunal- og moderniseringsdepartementet signaliserte at de ville gi Oppdal kommune både juridisk og økonomisk støtte til anken. Regjeringsadvokaten hadde bedt om papirene i saken. Vår egen kommuneadvokat var tydelig på at avgjørelsen måtte ankes. Kommunedirektørens konklusjon var den samme.

Senterpartiet valgte å trosse alle disse rådene. Det gjorde de ved å snu ryggen til samarbeidsplattformen med Venstre, SV og KrF, og søkte flertall sammen med Høyre.

Det som utløste selve bruddet, var da ordføreren gav kommunedirektøren munnkurv og nektet han å opplyse kommunestyret om at regjeringsadvokaten var på banen i saken. Dette var et åpenbart tillitsbrudd både til egen administrasjon, og til kommunestyret. Vi så ingen annen utvei enn å bryte samarbeidet der og da.

Fasiten er nå et faktum. Ingen frivillige avtaler er oppnådd. Et helt nytt, kostbart og ressurskrevende reguleringsarbeid er iverksatt. Store uregulerte inngrep er gjort i det sårbare landskapet i Gjevilvassdalen, ett av de er politianmeldt. Alt dette skyldes det fatale vedtaket til Senterpartiet og Høyre denne mørke høstdagen.

Etter «skilsmissen» opplever vi et mer dynamisk og spennende politisk klima i kommunestyresalen. Nå er alle politiske partier bidragsytere, og ikke bare publikum til en tung og senterpartistyrt maktblokk. Det viser at dette var et helt nødvendig samlivsbrudd.

Elisabeth Hals, 1. kandidat for Oppdal Venstre

Tore Aasheim, 1. kandidat for Oppdal SV