Bompengeløsningene på Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen må forbedres

foto