Bompengeløsningene på Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen må forbedres

Denne informasjonen er satt ved Gjevilvassveien, som ikke lenger har en fysisk bom, men et kamera som avleser registreringsnummeret til alle som passerer. Foto: Morgan Frelsøy