#8 Vend i tide, det er ingen skam å snu.

  • Revurder planen fortløpende, og velg plan B før du blir utslitt.

  • Har forholdene endret seg? Bør du snu?

Det var et engasjert kommunestyre som onsdag kveld fikk en utfordrende realitetsorientering fra økonomisk ansvarlige i kommunen.  Den økonomiske situasjonen ble synliggjort gjennom forslag om nedleggelse av Innset og Voll skole. Men – saken handler om så mye, mye mer.

Politikere er kommet i en situasjon som må være svært vanskelig. Noen så de økonomiske realitetene for kommunen og konsekvensene ved å velge å stå alene som kommune for framtiden, men fikk ikke mulighet til å videreføre en godt gjennomarbeidet  intensjonsavtale med Oppdal. Nei-gruppa  bør kanskje gå i seg selv og tenke i gjennom om deres standpunkt vil gi det beste mulighet for ”Morgendagens Rennebu”.

Rennebu er en kommune med et næringsliv som først og fremst er bundet til ressurser  i grender og utmark. Nok en gang skal grendene få redusert livskvalitet ved å miste de siste offentlige tilbud lokalisert i grenda, - skole og barnehage. Dette går først og fremst utover barn og unge, de vi ønsker skal etablere seg i bygda for framtida og videreføre landbruksnæringa.

Dette vil kunne føre til en opplevelse av urettferdighet og en motsetning mellom grender og kommunesenteret. En skolenedleggelse får langt større konsekvenser for ei grend enn hva en vil erkjenne, et viktig møtested forsvinner. Håper ordfører og varaordfører først ”snur alle steiner” på velferdstilbud  lokalisert til kommunesenteret.

Både på Innset og Voll har folket lagt ned et stort arbeid for å holde grenda ”levende”. Optimisme og pågangsmot vil fort kunne bli snudd til resignasjon.

Det er ingen tvil om at en sammenslåing med Oppdal ville ha ført til en vesentlig bedre økonomisk situasjon og en ville ha fått økonomisk hjelp til en nødvendig omstilling. Det viktigste ville imidlertid ha vært at vi alle har blitt tvunget til å tenke nytt. Noe som igjen ville ha ført til inspirasjon og optimisme og med fokus på utvikling og framtid. En viktig sideeffekt hadde også vært at en kanskje fikk løst opp i sterke ”maktnettverk” både i Oppdal og Rennebu.

Fylkesmannen har gitt Rennebu en mulighet å revurdere sitt valg i kommunereformen. Det er generøst gjort. Benytt anledningen til å tenke over situasjonen en gang til. Møte med konsekvensene av et Nei-valg bør ha endret grunnlaget for en vurdering.  Vend i tide, det er ingen skam å snu!