- Formannskapet har ansvar for Oppdals innbyggere, så flertallet valgte å lytte til kommuneoverlegen

foto