Stiller spørsmål ved Fylkesmannens objektivitet og redelighet