Høyres fritt skolevalg-tvang truer de videregående skolene i Trøndelag

foto