Redaktør Per Roar Bekken (Opp 2.juni), og Rennebu Arbeiderparti (Facebook), sammenligner køsniking på Tusenfryd med gang- og sykkelvei ved Granabrua. Dårlig sammenligning synes jeg, da det er forskjell på køsniking på en fornøyelsespark, og faren for at liv går tapt ved et trafikkfarlig punkt på Fv 700.

Saken gjelder at Trøndelag fylkeskommune vil ha Rennebu kommune med på å finansiere ny gang- og sykkelbru over Grana, og tilbyr 4 mill. De ønsker at Rennebu kommune tar 2.mill av kostnaden.

Jeg er prinsipielt enig med både Bekken og Rennebu Arbeiderparti, om at den som eier veien, i dette tilfelle fylkeskommunen bør ta vedlikeholdsansvar og kostnadene med veien.

Men, det har i flere tilfeller etterhvert blitt vanlig med spleiselag. Når ny E6 inn til Trondheim er ferdigbygd (en gang i fremtiden!), vil en kjøretur til Trondheim koste bortimot 400 kr.i bompenger tur-retur. Det skal betales i 15 år. Alternativet til bompengene er, ingen ny vei.

For en fremtidig løsning for Granabrua, hadde det vært det beste å bygge ny bru med 2 kjørefelt og gang/sykkelfelt nå. Da hadde denne flaskehalsen vært klar den dagen Orkdalsveien skal oppgraderes. Problemet til Trøndelag fylkeskommune er økonomi og et handlingsrom som er begrenset av den grunn. Gjelden til fylkeskommunen er på ca.14 milliarder. Bekken og Rennebu Arbeiderparti tar mannen og ikke ballen! For å bruke et uttrykk fra fotballterminologien, så kvalifiserer dette til gult kort, i beste fall...

Utvalgsleder Grøntvedt fra Senterpartiet må være utvalgets person utad, men det er ikke sikkert han personlig er enig i alt som blir vedtatt i utvalget.

Rennebu Senterparti prøver innen egne rekker å påvirke så godt vi kan for å finne en løsning på Grana brua.

Kanskje Bekken og Rennebu Arbeiderparti kan gjøre det samme overfor Arbeiderpartiet`s representanter i fylkesting og utvalg?Altså ta ballen......

Mvh.Per Arne Lium, leder Rennebu Senterparti