SV advarer mot helseplattformen

Oppdal SV fikk nylig fylkeslaget med på å gå imot å innføre helseplattformen nå. Lars Haltbrekken stiller nå spørsmål i Stortinget om hva som skal til for at helseministeren slår på bremsene.

Til representantskapsmøtet i Trøndelag SV 18.-19. november foreslo Oppdal SV en uttalelse der Trøndelag SV ber kommuner som ikke har innført plattformen om å avvente.

Ingvild Vikan, som representerte Oppdal SV sammen med Carl S. Bjurstedt, forteller at det var noen motforestillinger, men et stort flertall støttet et noe modifisert forslag der kommunene i fylket som ikke har tatt i bruk plattformen blir advart mot å ta den i bruk nå.

Uttalelsen viser til at en allerede vanskelig situasjon blir verre med en prosjektledelse som baserer seg på filtrert informasjon, ikke på brukererfaringer, der de nedlagte kostnaders tankefeil gjør at man ikke vil snu. Til nå har dette resultert i

· dårlig brukervennlighet med erfart kraftig økt ressursbruk til rutineoppgaver i kommuner som har tatt i bruk plattformen

· høye kostnader og umulig å komme seg ut igjen

· at feilretting i sykehusløsningen gir nye feil i kommunene

· at systemet gir merbelastning på fagpersonalet

· at fastlegene blir ikke med, dermed mangler en viktig suksessfaktor.

Vi spør oss om Helseplattformen har gjort det mer risikabelt å bli sjuk i Trøndelag. Hvorfor skal Midt-Norge være forsøksplattform for noe som ser ut til å forringe helsetilbudet i regionen?

Nå har Stjørdal kommune, etter grundig saksutredning fra kommunedirektøren, sagt nei til å innføre Helseplattformen. I Finland, som har brukt søstersystemet noen år, går nå kommuner med til sammen 500 000 innbyggere ut og nekter å bruke systemet. For dyrt, for mange feil og det går utover de ansatte! - Når skal Oppdal slå på bremsene? spør Vikan. To ganger har flertallet i kommunestyret stemt mot å avvente.

Stortingsrepresentant for SV fra Sør-Trøndelag Lars Haltbrekken diskuterte saken med oppdalingene i representantskapsmøtet og tar nå saken opp i Stortingets spørretime: - Hvor alvorlig skal saken bli før statsråden selv griper inn og stanser den videre utrullingen? spør han.

Oppdal SV