Hemmelighetskremmeri: Det er lov å bruke tusjen – og fornuften