Vi har hatt alt for mange ulykker i denne svingen. Nå trengs det handling