Enkel barnehagepolitikk

Det høres så enkelt ut å bare legge alt ansvar for kommunal barnehageplanlegging over på det private. Til syvende og sist er det kommunen som har det hele og fulle ansvar for at alle som melder et behov for barnehageplass, får det.

Oppdal har gjennom mange år vært heldig med full barnehagedekning med god hjelp fra barnehager drevet av ideelle organisasjoner i tillegg til de kommunale, og slik må det og fortsette å være.

Høyre gjør et stort poeng om at dette handler om prioritering mellom private og kommunale barnehager. Gjentar man en løgn mange nok ganger, vil den nok oppfattes som en sannhet. Men dette er helt feil.

Dette handler slett ikke om private barnehager i det hele tatt, men om våre egne barnehager. Kommunestyret har ansvar for egne barnehager og er arbeidsgiver for sine ansatte. Dette vil vi ta på alvor. Tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet og verneombud har beskrevet situasjonen ved Høgmo i leserinnlegg i OPP 1/9-23 og levner ingen tvil om behovet for oppgradering av Høgmo barnehage.

Oppdal Arbeiderparti startet prosessen med ny kommunal barnehage ved forrige valg. I årets budsjett er det bevilget 19 millioner for oppstart av byggeprosjektet og bygge anbud er lyst ut.

Det høres fryktelig enkelt ut å bare overføre de 75 millionene til satsing ved helsesenteret. Det å starte en ny prosess for nybygg ved helsesenteret vil ta tid igjennom flere runder i kommunestyret. Stopper vi prosessen nå er de 19 millionene vi allerede har brukt, bortkastet. Å ja, dette er skattebetalernes penger, for det er det eneste vi har.

I våre øyne brukes skattebetalernes penger best i felleskapets interesser framfor å havne som profitt hos noen få. Husk at de private barnehagene også finansieres av offentlige midler. Kort sagt er driftskostnaden i den kommunale barnehagen grunnlaget for overføring til de private.

Politikere får ved flere anledninger spørsmål om hvilken «hatt» man har på hodet i sine uttalelser. Er det politikerhatten eller den private hatten der man snakker sin egen eller andre interessers sak? Dette er det alltid en balansegang imellom.

For Oppdal Arbeiderparti

Tor Snøve