Lokalpolitikere bør lære av andre som går på snørra