Oppdal, Rennebu og Meldals fjellperler trues av vindkraftutbygging

foto