Valgdramaet er over. Men den største gruppa med velgere får ingen innflytelse

foto