Solgrenda hyttefelt

Solgrenda hyttefelt er en gjenganger i OPP sine spalter. Det har vært til dels trist og oppsiktsvekkende lesning. Noen har antydet at da Solgrenda ble godkjent trodde deler av kommunestyret at hyttefeltet lå på motsatt side av Gjevilvatnet. Deretter har det tilsynelatende gått slag i slag. Nå sist med veiskjæringer som bryter med reguleringsbestemmelsene.

Etter å ha brukt månedsvis på å utføre tilsyn finner man ut at kravene i reguleringsplanen ikke er overholdt, og det ser også ut til at entreprenøren har visst at det ikke var mulig å lage veien uten å bryte med bestemmelsene i reguleringsplanen. Likevel lages det vei.

Oppdal kommunes løsning på dette er å gi dispensasjon. Når et av medlemmene i BYAR ønsker å gi entreprenøren en straffereaksjon, uttaler lederen i BYAR: «Da straffer man de som har utført et oppdrag på vegne av andre» (sitat OPP 17.03.22). Jeg håper han er feilsitert.

Nå er ikke jeg noen ekspert på dette feltet, men jeg trodde kanskje at når et utførende firma har ansvarsrett, så har man nettopp ansvar for at lover, forskrifter og krav i tillatelser overholdes når man utfører arbeid for og på vegne av andre.

Hvilke signaler sender dette til entreprenører og andre som bygger hytter, hus og veier i Oppdal?

Kjør på, reguleringsbestemmelser er ikke så viktig. Søk om dispensasjon etterpå, ingen overtredelsesgebyr eller andre konsekvenser.

Harald Rosshaug