Vil ta vare på og jobbe for å ivareta lokalt selvstyre