Vi har ingen å miste, derfor en nullvisjon for selvmord