I forbindelse med Opdalingens leder 16. mai der vi skrev om en "nasjonaldag for oss alle" har vi fått en del mindre positive tilbakemeldinger. Artikkelen tok for seg nasjonalistiske strømninger i den politiske debatten, og dette falt noen tungt for brystet.

I vårt demokratiske samfunn er det lov, tenke, mene og tro det man selv vil. Så om noen er redde for, eller er i mot innvandring, det å hjelpe flyktniger eller på andre måter omfavne eller være nysgjerrige på andre kulturer enn vår egen, så er det i deres fulle rett. Dem om det.

Vi bet oss likevel fast ved en av kommentarene, nemlig det at lederartikkelen ikke var "politisk nøytral".

Altså, det at en avis er politisk uavhengig og ikke er noe menighetsblad for et bestemt parti eller et bestemt politisk tankesett, betyr altså ikke at vi trenger å være politisk tannløse.

Tvert imot, er det noen som bør være politisk engasjert, så er det lokalavisa. Og det skulle vi da mene at politikere fra alle politiske partier har fått føle på kroppen, noe annet ville være ren og skjær oppgaveforsømmelse fra vår side.

Men, vi skal være balanserte i vår framstilling, alle skal få komme til orde, spesielt de svakeste i samfunnet, de som vanligvis har et problem med å få sin stemme hørt. Det at vi ikke har sansen for eller ønsker å være noe talerør for fremmedhat, diskriminering, rasisme eller andre ytterliggående politiske oppfatning det er noe vi står for - med rak rygg.

Noen aviser kjører såkalt kampanjejournalistikk og synes det er greit. Andre igjen satser på en mer taboid stil. Opdalingen tilstreber å være balansert, rettferdig, saklig og nyanserte - så får andre bedømme om vi klarer det - det er helt greit å være dundrende uenig med oss, men en ting er sikkert - vi kommer alltid til å mene noe, stå for noe og stille kritiske spørsmål.

Det er jo ikke slik at de som roper høyest alltid har rett. For eksempel var det mange som ropte veldig opp mot at man ville prøve noe nytt når det gjaldt 17. mai-toget i Oppdal og endre ruten man skulle gå. Nå i ettertid ser man vel at det slett ikke var et så dårlig valg. Det er ikke alltid noe nytt er så farlig. Det mener i alle fall vi.