En ordfører for alle eller en partikanin i valgkamp?