For noen dager siden skrev vi her på lederplass at "det ikke er en menneskerett å jobbe som prest i Den norske kirke". Det kan virke som vi traff et par ømme tær, for tilbakemeldingene fra prestestanden lot ikke vente på seg.

Vi fikk for øvrig også besøk av et par godt voksne kirkegjengere her i redaksjonen, og regnet egentlig med å få litt konservativ kjeft, men de ville faktisk berømme innholdet i lederartikkelen. Begge to mente at det var på tide at noen sa det "de fleste av oss mener". Nå er "de fleste av oss" ikke en statistisk holdbar beskrivelse, men helt på kollisjonskurs med folkeopinionen virker det ikke som vi er.

Lederen-artikkelen og leserbrevene fra prestene ble også fanget opp av den kristne avisa Dagen. De ringte opp og lurte på om vi fortsatt står ved innholdet i teksten, noe som vi naturligvis gjør. "Men journalister har vel også en viss mulighet til å reservere seg?" spurte journalisten spørrende, og undret seg over at vi ikke respekterte prestenes rett til å reservere seg mot å vie to av samme kjønn.

For det første dreide ikke lederartikkelen seg om å ikke respektere presters rett til å reservere seg. Det kan kanskje virke sånn dersom man leser teksten slik som djevelen leser bibelen, men teksten gjorde først og fremst et poeng av at neste gang man skal ansette prest så bør man ta høyde for at begge syn blir representert blant prestene i sognet.

Og nå som det er brakt på det rene, så vil vi også understreke at journalister, i alle fall ikke de som jobber i Opdalingen, ikke har noen som helst rett til å reservere seg mot å intervjue verken homofile, kristne, muslimer, representanter fra politiske partier de ikke liker og så videre. Journalister i Opdalingen får heller ikke jobbe som annonseselgere eller skrive om ting de selv er involvert i, altså i saker der de er inhabile.

Som redaktør forventer jeg at journalistene er profesjonelle fagfolk som skiller privatliv og jobb og som jobber innenfor avisens uavhengige og upolitiske linje. Og så må vi tåle at våre lesere er uenige med oss nå og da. Og når det skjer slipper vi de som er uenige med oss til i avisens spalter. Sånn må det bare være.