Har politiet i Trøndelag blitt bedre på å forebygge etter nærpolitireformen?