Opprop fra 37 ordførere: Mediene trenger en ekstraordinær støtteordning