Kunstig intelligens kan ikke fange opp historiene som ikke er fortalt ennå