Helsetjenesten i Oppdal har ikke bare sprekker i grunnmuren slik Venstre skriver i sitte innlegg om Oppdal Distriktshelsesenter. Vi har store hull !

Ordføreren sier at DIstriktshelsesenter er løsningen for morgendagens helsetjeneste, men har glemt noe vesentlig, vi må først sørge for dekning av tjenestebehovet i « eget hus» først.

Slik er det ikke i dag!

Distriktshelsesenter er et godt tiltak på lang sikt, men vi må tette hulla i grunnmuren før vi bygger huset! Mye artigere å bygge nytt enn å reparere grunnmur, men å prioritere Distriktshelsesenter på nåværende tidspunkt, blir feil rekkefølge.

Mindretallet, i siste kommunestyremøte den 22.6 var smertelig klar over hvordan hullene skulle tettes og forslo følgende:

Øke grunnbemanninga på sykehjemmet: Vi har ikke nok folk og nok kompetanse til å ta imot « ferdigbehandlede» pasienter fra sykehuset. Og vi betaler Helseforetaket opp til en million i året fordi vi ikke har kapasitet og kompetanse til å ta imot såpass syke pasienter selv om sykehuset har definert dem som ferdigbehandlet.

Hjemmetjenesten har en nattvaktsstilling fra før, men henvendelsene og behovene har økt. Det handler også  om ivareta trygghet for de ansatte, da det er økende problem med vold og rus i samfunnet. Den nattevaktsstillingen vi har, har for mange og tunge pasienter og håndtere på natt. Det går ofte flere alarmer samtidig og det er økende utrygghet ved å rykke  ut alene på alarmer.

Flertallet i kommunestyremøtet den 22.6 vedtok i Økonomiplanbehandlinga også å kutte en hel helsesykepleierstilling. En stilling som jobber direkte opp mot å styrke den psykiske helsa hos ungdom.

Det ble heller ikke funnet rom for å styrke bemanninga i barnehagene rundt ettåringene.

Distriktsmedisinsk senter med en investeringsramme på 10 mill, tok flertallet SP, KRF og H seg råd til i Økonomiplanbehandlinga 2024- 28.

Vi håper velgerne merker seg dette og stemmer slik at vi får inn partier i de nye kommunestyret som skal velges 11.9  og som sørger for at hullene i helsetjenesten tettes når budsjettet for 2024 skal vedtas.

Nemlig : 1. Øke grunnbemanning på sykehjemmt 2.Hjemmetjenesten styrkes med en nattvaktsstilling. 3. Helsesykepleier stilling opprettholdes 4. Styrke bemanningen i barnehagen rundt ett åringene

STILLINGSREDUKSJON I HELSESYKEPLEIERSTILLINGEN. Forslaget om ikke å kutte helsesykepleierstilling var SV sitt forslag og det fikk bare Mari Rui Heiniger (uavhengig representant) og SV sin stemme. Det er meget beklagelig at de 23 andre kommunestyrerepresentantane ikke prioriterte et tilbud som er med og forsterker arbeidet rundt ungdom som sliter,

Oppdal SV Ingvild Vikan,kommunestyrerepresentant for SV og 3. kandidat på valglista for SV Ellinor Larsdotter Svisdal, leder Oppdal SV