Denne uken ble kommunebudsjettet for Oppdal 2024 presentert.

Oppdal er en kommune i vekst. Vi opprettholder tjenestene og gjør betydelige investeringer. Vi har blitt rangert blant landets beste kommuner å bo i, flere år på rad.

Likevel har kommunebudsjettet og presentasjonen av dette et veldig negativt fokus. "Kommunedirektøren har ordet – hovedutfordringer 2024" er overskriften i kommunedirektørens forslag. Men hva skjer med mulighetene for 2024?

Vi har muligheten til å opprettholde og forbedre våre tjenester, som er blant de beste i landet. Vi har muligheten til å gjøre betydelige investeringer. Befolkningsvekst øker inntektene, den gir oss nye naboer og mulighet for flere arbeidsplasser. Vi må fokusere på nettopp mulighetene, og ikke utfordringene. Fokuset gjenspeiler ofte resultatet.

Helt konkret, så har vi muligheter innenfor helsevesenet. Sykefraværet er høyt, som igjen dekkes inn av vikarleie. Da sitter kommunen med doble kostnader, i form av sykepenger og vikarleie. Og situasjonen sliter på de ansatte, som igjen gir høyere sykefravær. Jobber vi med å få ned sykefraværet gjennom å øke bemanningen, kan disse stillingene bli selvfinansiert gjennom nettopp lavere sykefravær og mindre bruk av vikarer. Denne muligheten har Oppdal Kommune. Dette vil være økonomisk fornuftig og gi forbedret folkehelse i et helhetlig perspektiv.

Jeg håper at det nye kommunestyret vil snu utfordringer til muligheter. Ikke la et negativt farget bilde senke engasjementet eller ambisjonene. Lykke til videre med budsjettarbeidet!

Hilsen en samfunnsengasjert oppdaling, Henrik Vågen