Det gode liv i Rennebu

Rennebu skal være et aldersvennlig samfunn og et godt sted å vokse opp. Da må vi lytte til behovene og ha fokus på menneskene!

Her vil jeg nevne noen saker vi på Felleslista H og V vil fokusere spesielt på i kommende valgperiode.

Oppvekst er et sammensatt og spennende fagfelt der vi som kommune har et stort ansvar. Vi på Felleslista Høyre og Venstre er opptatt av livskvalitet for mennesker i utenforskap. Å motarbeide utenforskap er noe av det viktigste vi kan gjøre innen oppvekst. Vi må sørge for at alle som lever i utenforskap i Rennebu får tjenester som gir dem et verdig liv.

For å få til dette må det være tett samarbeid med barn og unge, fra oppfølging helsestasjon, i barnehage, skole og på frivillig basis. Foresatte er en viktig ressurs i arbeidet. Vi må ha tidlig innsats, foreldrestøtte og god helsestasjon, barnehager og skoler.

Kompetanseløft i helse skal være ett satsingsområde. Vi må ha en plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling. Høy faglig kompetanse og bredde beriker tjenesten og gjør arbeidsplassen attraktiv og utviklende. Det sikrer oss kvalitet i tjenestene samt utvikler arbeidsmiljøet.

Kommune-Norge er i konkurranse om varme hender. Ved å satse på kompetanseløft beriker vi arbeidsmiljøet, legger tilrette for at ansatte trives på jobb og vi setter oss i posisjon til at flere vil søke jobber hos oss.

Eldrebølgen blir oftest oppfattet som en negativ sak. Men det er uten tvil en sak med flere sider. Å ha en stor gruppe med friske seniorer er en uvurderlig ressurs. De sitter på verdifull kompetanse og livserfaring. Det må legges tilrette for samhandling mellom offentlig sektor, frivillige organisasjoner og frivilligsentral.

De fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet og mange gjør en enorm innsats for sine nærmeste. Felleslista H og V vil jobbe for at Rennebu kommune legger en pårørendestrategi der pårørende blir anerkjent som ressurs. Pårørende og frivillighet er i dagens Rennebu en stor ressurs for tjenesteapparatet.

For Felleslista H og V

Siv Remetun Lånke