Derfor valgte Senterpartiet å ikke støtte ordførerens brev, der man på nytt inviterer til nye samtaler om kommunesammenslåing. Vi registrerer at fylkesmannen desperat prøver å vekke debatten til liv igjen, men nå er det viktig at vi i sørenden av fylket har såpass respekt for hverandre at vi avslutter prosessen og begynner å tenke på veien videre som to kommuner.

Det å starte arbeidet med en fusjon der folket i den ene parten av sammenslåing har sagt klart nei, er et svært dårlig utgangspunkt. Etter vår mening var det helt riktig av flertallet i Rennebu kommunestyre å si nei til sammenslåing når folkets råd var så klart som det var. Det viser at man har respekt for lokaldemokratiet og ønsker å handle i tråd med det folket mener.

I Oppdal sa som kjent flertallet i kommunestyret nei til folkeavstemning. Hadde vi imidlertid gjennomført en folkeavstemning og fått et like klart svar som det Rennebu gjorde, så hadde vi forventet at hele kommunestyret hadde fulgt folkets råd. Vi hadde også forventet at Rennebu respekterte vårt nei.

Fylkesmannen, regjeringen og Stortinget bør nå vise folket like stor respekt som det flertallet av Rennebus folkevalgte har gjort. Kommunereformen skal være en lokaldemokratireform ble det oss fortalt, selv om det er lenge siden vi har hørt statsråden bruke det ordet nå. Men om man mener alvor med at kommunereformen skal være en lokaldemokratireform så er første bud at man må respekterer lokaldemokratiet selv om man ikke alltid får det resultatet man ønsker seg.

Folket mange plasser i landet vårt har sagt klart ifra om at regjeringens sentraliseringsreform er ikke ønsket. Neste høst er det Storingsvalg, vi håper at vi etter valget får en ny regjering, en regjering som tar distriktene, lokaldemokratiet og folkestyret på alvor. Vi håper at folket ønsker seg et sterkt Senterparti på Stortinget som tydelig har vist seg som motstykke til regjeringens sentraliseringspolitikk.