Rus og vold

Uvettig bruk av rusmidler er årsak til store samfunnsproblemer i Norge. Mange ulykker i trafikken skyldes rus og i et stort flertall av voldstilfeller er relatert til rusmidler. Tusenvis av barn føler seg utrygge i helger og ferier som følge av voksnes rusbruk, og urovekkende mye av korttidsfraværet i arbeidslivet skyldes det samme.

KrF er bekymret for det faktum at Oppdal er en av de kommunene i fylket som prosentvis har høyest antall tilfeller av rusbruk blant ungdom.

Dette er viktig å ha fokus på framover, kan vi klare å jobbe sammen i fellesskap for å få ned disse tallene har vi bidratt til å legge et godt grunnlag for våre unge i kommunen.

Oppdal KrF vil:

- ha en restriktiv og målrettet ruspolitikk

- arbeide for flere rusfrie soner der barn og unge samles og gi tilskudd til dette

- følge opp de tiltak som er nevnt i rusmiddelpolitisk handlingsplan mot alle former for rusmisbruk

- gi økt kompetanse om vold i nære relasjoner hos de som arbeider med barn

- gi tilbud om hjelp til de som opplever vold og de som utøver vold

Heidi Pawlik Carlson

2. kandidat Oppdal KrF