Arbeiderpartiet er garantisten for at alle de videregående skolene, små som store, i hele Trøndelag, skal bestå.

En desentralisert struktur er viktig for ungdommene våre, ved at flest mulig får bo hjemme mens de går på skole. Det er viktig for lokalsamfunn i hele Trøndelag som får beholde ungdommene sine lenger. Og ikke minst er gode skoler i hele Trøndelag viktig for arbeidsliv og næringsliv, som får tilgang på arbeidskraft, der den trengs.

For Arbeiderpartiet vil skole og utdanning være vår viktigste sak – også de neste fire årene.

Vi vil sørge for en mer praktisk skole, hvor både fremtidens fagarbeidere og fremtidens akademikere får god opplæring.

I et innlegg i OPP den 17. august argumenterer flere av fylkestingskandidatene for Høyre for såkalt fritt skolevalg, og hevder at under Arbeiderpartiets styre har politikerne bestemt for mye over elevene.

Det Høyre kaller «fritt skolevalg» - er i realiteten rent karakterbasert opptak, hvor friheten til å velge skole gjelder for de med de beste karakterene. De som taper mest på et slikt system, er gjerne de elevene som trenger trygghet og fellesskap aller mest. Mange av dem slet seg gjennom en ungdomsskole som dessverre fortsatt er for teoritung. For mange av disse ungdommene vil snittet på nærskolen bli for høyt, og de risikerer å måtte flytte milevis unna hjemmet for å få sin utdanning.

I Trøndelag har vi prioritert å opprettholde små videregående skoler i distriktet, selv om elevtallet er lavt og klassene små. Mange av skolene våre skal ikke miste mange flere elever før grunnlaget for tilbud, og i verste fall hele skolen faller bort, og med den – elevenes frihet til å gå på nærskolen.

Arbeiderpartiet vil sikre alle elever i Trøndelag en god utdanning, uansett hvor de bor, og hvor gode karakterer de har fra ungdomsskolen.

Derfor går vi til valg på fullføringsgaranti, en mer praktisk skole, og fortsatt nærskoleprinsipp.

Godt valg!

Marit Bjerkås, fylkestingskandidat Trøndelag AP, Rennebu

Hanne Moe Bjørnbet, gruppeleder for AP i fylkestinget, og 2. kandidat Trøndelag AP