Hyttenæringa en motor for kommunene

Børge Dahle har skrevet dette leserinnlegget. Foto: Katrine Silseth Naas