Frykter grønn hytteturisme øker presset på miljøet

Børge Dahle etterlyser både debatt om hytteutvikling i Oppdal og Rennebu og en arealplan for ønsket fritidsbebyggelse. Foto: Per Ole Aalberg, arkiv