De som ikke har løsdriftsfjøs i 2034 må sannsynligvis legge ned hele drifta. Så enkelt. Så brutalt

foto