Barmarkskjøring gir store skader i naturen og skal behandles strengt