Våronna er allerede i startgropa, så vi må komme på banen med tydelige signaler for landbruket.

«Ved siden av at selve krigen i Ukraina er forferdelig på alle vis, vil vi også stå uten en av de største matprodusentene i  Europa i år. Ekstraordinære kostnader i landbruket i år gjør oss svært bekymret for årets, og framtidas matproduksjon i Norge. Derfor er det ekstra viktig at vi får til  en rask løsning som kan berge matproduksjonen og de som sørger for den i vårt eget land, på lignende måte som når det gjelder forsvaret. Derfor er det viktig å ha med seg:

  1. Vi trenger umiddelbart et tydelig signal som sier om hvorvidt de ekstraordinære kostnadene knyttet til årets vekstsesong blir dekt. Dette på bakgrunn at mange har svak likviditet. Dette er et signal som også vil fanges opp av bankene.

  2. Den svake likviditeten setter produksjonen på nasjonalt nivå i skvis. Det handler til slutt om beredskap for befolkninga. Denne beredskapen har ikke landbruket, som næring, økonomisk ryggrad til å bære ansvaret for.

  3. Mange kornprodusenter vil, slik vi leser signalene nå, muligens redusere eller også droppe årets vekstsesong. Det vil i stor grad være ødeleggende, da både melk og mye av kjøttproduksjonen er avhengig av kraftfôr, som de norske kornprodusentene leverer råstoff til. Ved nedskalert drift vil også matkornproduksjonen, og dermed også selvforsyningsgraden bli betydelig redusert.

  4. Uten norsk korn vil hele landbruket stoppe opp, så dette er alvor.

  5. Uten signal straks om dekning av kostnader, frykter vi at norsk matberedskap forsvinner.

  6. For å redde situasjonen, må departementet på banen umiddelbart, med beskjed til både befolkning, bank og bonde om grunnlag for å iverksette årets produksjon. I motsatt fall er dette bety mye for volum og kvalitet av norsk matproduksjon i mange år framover.

Dette er viktig for oss, og for tiden viktigere og mer presserende enn mye annet. Det mest kritiske er gjødselprisen til inneværende sesong. Denne, sammen med skyhøy strømpris i sør, økte priser på kritiske driftsmidler og drivstoffpriser til transportnæringen, gjør at de variable kostnadene og tilgangen på kapital, i sum er mer enn landbruket tåler i dag.

Vi vil gjerne gi innspill for å kunne gi konstruktive tilbakemeldinger.

Dersom dere har mulighet og behov, stiller vi oss disponible for et møte må Teams.

Med hilsen kommunestyregruppa og lokallaget i Oppdal Senterparti.