Vi tror at KrF sitt verdigrunnlag er viktig å ta med seg inn i det politiske liv.

Det vil vi i Oppdal KrF forsøke å gjøre når vi nå skal jobbe sammen med øvrige representanter i kommunestyret, formannskap, nemder og råd i fire år fremover.

Vårt verdigrunnlag går på å ta vare på hverandre, se menneskets egenverdi og forvalte de ressursene rundt oss, enten det er nå er natur eller næringsliv. Andre verdier kan være redelighet, åpenhet, raushet og tillit.

Jeg tror at i et godt politisk miljø kan vi lære mye av hverandre. Det er ingen som kan påberope seg den hele og fulle sannhet. Men med en ydmyk holdning og evnen til å lytte til hverandre kan vi få til gode og bærekraftige løsninger sammen.

Alle politikerne ønsker det aller beste for Oppdal. Vi kan se ulikt på hva og når ulike prosjekt skal realiseres, men ut over det er vi alle helt enig om å gjøre det aller beste for bygda vår. Dette tror vi er viktige byggesteiner for et godt og bærekraftig politisk verksted i åra som kommer. Midt i dette vil gjerne KrF stå.

Godt valg!

Morten Olsen, Oppdal KrF