Fred på jord og ingen klimaendringer

Vi har nettopp lagt bak oss en kortere kuldeperiode i tillegg til den lengre vi hadde før jul. Og det slår ikke feil, hver gang termometret viser i overkant lav temperatur, legger vanligvis oppegående folk ut bilde av termometeret i sosiale medier samtidig som de konkluderer med at alt rundt klimahandling er humbug og svindel.

Hadde vi brukt samme retorikk for krigene i verden, ville vi sett ut vinduet og konkludert med at det er fred på jord. Slik ser verden ut fra Oppdal med argumentasjonen lært av Erasmus Montanus, Rasmus Berg som hadde vært i København og lært seg nok logisk argumentasjon og latin til å endre sitt navn og bevise at mor Nille var en sten. Lite visste Ludvig Holberg at hans satiriske komedie skulle bli lærebok i logisk argumentasjon fra faktafornektere 300 år etter at han skrev stykket. Kanskje fulgte de ikke helt med i timen og fikk ikke med seg satiren?

Joda, klima er vanskelig. Og Norge ligger bak mange sammenlignbare land i arbeidet med å redusere utslipp. Målet for 2030 er helt urealistisk med dagens politikk.

Svært mange oppdalinger er oppfinnsomme nok til å ville endre regnestykket. De ønsker å ta med skogens opptak av CO2 i regnestykket. Problemet med dette er at i utgangspunktet for utslippsregnskapet i 2009, var ikke opptak fra skog med. Å endre forutsetningene i regnestykket, reduserer ikke utslipp. Noe som jo er målet, ikke å endre regnestykket.

Oppdal kommune gjør mye bra i. Vi har vedtatt en klimaplan, vi legger solceller på tak, vi bruker elektriske biler i hjemmetjenesten, vi prøver å legge inn klimapåvirkning i alle saksutredninger, vi ser på muligheter for gjenbruk av bygningsmasse, vi prøver å redusere arealendringer, osv osv.

Men vi har ingen ansatt dedikert til å holde regnskap på klima. Vi slår bare fast at utslippene er stabile. Vi vet ikke hva virkningen av tiltakene er. På økonomi har vi i tillegg til en svært kompetent økonomiavdeling, en controller. En som skal gå inn i alle enheter og se på pengebruk og innsparingspotensiale. Bra det, men det viser tydelig at økonomi trumfer økologi og sosiale forhold.

Da jeg for tre år siden foreslo å styre arealbruk i Oppdal etter et mål om arealnøytralitet, var det tre av landets 356 kommuner som hadde vedtatt dette. Siden har 80 kommuner vedtatt dette.

I Oppdal var vi såpass gammeldags sidrompa at det ble nedstemt, riktignok etter gruppemøter og med knapp margin.

2030-målene for utslippskutt er urealistiske og bør revideres. Deretter må det legges en plan mot 2050. Og politikere og innbyggere må kunne følge med bedre enn i dag på måloppnåelse. Da kreves det at vi setter inn ressurser i form av klima- og miljørådgiver(e).

Klimaetaten i Oslo har 51 ansatte, Oppdal har null. Hadde vi håndtert økonomi like lemfeldig som vi håndterer klima og miljø, ville vi forlengst vært satt under administrasjon.

Så kunne vi sittet der og lest oss opp på Erasmus Montanus samtidig som vi syntest synd på oss selv, sett ut vinduet og konstatert at det er fred på jord og at menneskeskapte klimaendringer er bare tullprat.

Arne Rønning

Miljøpartiet de grønne