Denne uken har tidenes andre fjellandbrukskonferanse blitt arrangert i Oppdal. Det er flott å se at en så viktig del av livsgrunnlaget her oppe på fjellet har fått sin egen konferanse, et sted man kan ta næringen opp og fram.

Det er nemlig ikke til å komme fra at bonden, han som faktisk lager maten vi spiser, har en omdømme-utfordring. For, det er jo bonden som klager og syter hver gang det er jordbruksoppgjør, han eller hun får aldri nok penger, og det er bare Staten sin skyld at det går så dårlig med næringa. Det er i alle fall dette man kan få inntrykk av, dersom man bare skummer overskriftene, i media generelt, men også spesielt i de stadig mer innflytelsesrike sosiale mediene.

Det er ingen som løfter på øyenlokket når lokførere og leger setter ned foten og streiker fordi de ikke får nok opplæring i jobben, nok fri fra jobben eller nok inntekter. Men hvem er det som sitter og pløyer åkeren en sen lørdagskveld på høsten med flomlys på traktoren for å se hva han holder på med? Hva med overtid, kompetanse og ulempetillegg da?

Det finnes flinke bønder og det finnes bønder som nok helt sikkert burde ha funnet på andre ting å holde på med. Dagens bonde skal i tillegg til å ha kunnskap om beite, fôring, jorda, buskapen, vedlikehold av driftsbygninger og maskinpark og så videre, også ha kontroll på budsjett, økonomi, investeringer, lån, drift etc. – og mye av dette utfører mange bønder alene eller sammen med ektefelle.

Da er det også urettferdig at vi skal pålegge den enkelte bonde å være sine egen PR-konsulent fordi så mange der ute har så mange meninger om det han eller hun holder på med. Likevel så er det kun bøndene som kan formidle hva de holder på med. Her ligger nok mye av hemmeligheten i å framsnakke seg selv og andre, bygge opp stoltheten hos seg selv og næringa og rette opp ryggen og kasta fra seg lua som man har stått og fomlet med i hendene med bøyd nakke.

Romantikken og livsstilen satt til side, det å være bonde er å være en forvalter av naturens frukter, en næringsdrivende med økonomisk ansvar og en særdeles viktig leverandør av noe vi alle trenger. Om fjellandbrukskonferansen får bøndene selv til å tenke slik, så kommer nok vi andre fort etter også.