Det er ulik praksis i Oppdalsskolen når det gjelder femdagersskole eller firedagersskole for småtrinnet på barneskolene. På Aune er det femdagersskole, mens Drivdalen og Midtbygda har firedagersskole, med tilbud om heldags-SFO den dagen det ikke er skole.

Det er ulike meninger om femdagersskole kontra firedagersskole. Det er på tide at vi tør å drøfte problemstillingene knyttet til temaet.

For det første har vi det som gjelder tradisjon. Oppdalsskolen ønsker å være framoverlent og tenke nytt. Da kan det virke selvmotsigende at firedagersskolen fortsatt består: En tradisjon fra den tiden da barna var hjemme og hjalp til på gården. Nå er det få barn som har denne muligheten.

For det andre har vi det som gjelder likestilling. Oppdal har et kjønnsdelt arbeidsmarked, og typiske kvinneyrker har mange deltidsstillinger. Oppdal kommune har ansatt noen som skal få opp prosentstørrelsen på stillinger i Oppdal kommune. Dette kan bli vanskelig dersom firedagersskolen fortsetter.

Mari Rui Heiniger er uavhengig representant i Oppdal kommunestyre. Foto: Per Roar Bekken

For det tredje gjelder det forskjeller i samfunnet. Firedagersskolen skaper et klasseskille mellom dem som har råd til å ha barna hjemme en dag i uka, og de som må jobbe fem dager for å få det til å gå rundt. En “pause” i uka brukes som argument for å opprettholde firedagersskolen. SFO er derimot ingen pausedag. Barna som er på SFO den skolefrie dagen får ikke noen «pause» i uka, i motsetning til dem som er hjemme og har råd til “fri”.

For det fjerde har vi elevenes kapasitet og utholdenhet på småtrinnet. På skoler med firedagersskole  går de siste timene til lek fordi ungene er slitne. Dersom undervisningen spres utover fem dager, og leken beholdes, så er elevene kanskje ikke så slitne på ettermiddagen. Når skoledagene er kortere, har elevene mer energi til å gjøre lekser etter skolen. Slik det er nå, er mange elever utslitte etter skoledagen, og leksene en større kamp enn det kanskje hadde trengt å være.

Taxi i forbindelse med skoleskyss dekkes ikke de dagene det er SFO. Denne skoleskyssen går kun de dagene det er skole. Flere nye fremmedspråklige trenger å være på skolen hver dag for å bli integrert og være i samspill med medelever. Tilflyttere fra andre kommuner reagerer på hvorfor det skal være firedagersskole.

Spørsmål til ordfører:

  1. Hva sier forskning om antall dager barn bør motta undervisning, om lange versus kortere dager og undervisning fire versus fem dager?

  2. Er det opp til skolene å bestemme om det skal være firedagersskole eller femdagersskole, eller er dette innenfor kommunestyrets mandat å avgjøre?

Mari Rui Heiniger, uavhengig representant