Flere skal fullføre videregående opplæring

Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg Foto: Foto: PRIVAT