Innvendingene mot bompengeinnkreving står seg

foto