Innvendingene mot bompengeinnkreving står seg

Gjevilvassvegen har fått nytt bompengesystem.